MEHMED CELÂL

MEHMED CELÂL

Yerel mecmualarda başladığı edebî yaşantısı içerisinde çok sayıda telif hikâye ve roman kaleme alan “Ara Nesil” şairi ve nesir yazarı Mehmed Celâl, yaşadığı dönemde popüler roman ve hikâye türünde yazdığı eserlerle büyük bir boşluğu doldurur. Yoğunlukla aşk, evlilik, ölüm, hastalık, eğlence, aldatma ve aile yaşantısını konu alan eserler vücuda getiren Mehmed Celâl, kişisel yaşantısının izlerini ve bu yaşantıdan kazandığı deneyimleri de başarıyla eserlerinde kullanır. Kendine has üslubu ile döneminin genç yazarlarına ilham verir. Döneminin önemli kalemlerinden biri olan Mehmed Celâl’in eserlerinin yeniden okunabilmesi, metinleri üzerinde tartışılabilmesi için külliyatının daha önce Latin harfli olarak neşredilmeyen kısmının daha geniş bir okuyucu kitlesine kavuşması gerekmektedir. İşte Mehmed Celâl’in bu eserinin ilk defa Lâkin Yayınevi aracılığıyla Latin harfleriyle okuyucuların karşısına çıkması bu mânâda önemlidir.

 

 

Diğer Yazıları

YORUM YAZIN