MİLLÎ BİR EDEBİYAT YARATABİLİR MİYİZ?

MİLLÎ BİR EDEBİYAT YARATABİLİR MİYİZ?

03.06.2020

Nusret Safa Coşkun

Hazırlayan: Şaban Özdemir

 

 

Millî edebiyat arayışı ve talebi, milliyetçilik düşüncesinin uyanışına koşut olarak gelişir ve “ulus devlet”in kuruluşuyla projeye dönüşür.

 

Nusret Safa Coşkun’un 1936’da Açık Söz gazetesinde dizi olarak yayımlanan röportajında, Cumhuriyet’le birlikte millî bir edebiyat yaratılıp yaratılamadığı dönemin şair ve yazarlarına sorulmuştur. Bu dizi röportaj ile on üç yıldaki girişimlerin sağlaması yapılmak istenir sanki.

 

Açık Söz’de yayımlanan röportajlar, 1938’de “Millî Bir Edebiyat Yaratabilir miyiz?” adıyla kitaplaştırılır. Kitapta, yirmi dokuz şair ve yazarın cevabına yer açılır. Nusret Safa Coşkun, röportajların devamının ikinci ciltte yer alacağını duyurur ama bu cilt malesef yayımlanmaz.

 

“Millî Bir Edebiyat Yaratabilir miyiz?” adlı kitaptakilere Açık Söz gazetesinde yayımlanan diğer röportajları da derleyerek ekleyen Şaban Özdemir, Coşkun’un bu niyetini, yıllar sonra gerçekleştiriyor.

Bu yeni yayında, kırk altı şair ve yazarın görüşleri yer alıyor.

 

Fuat Köprülü, Mehmet Emin Yurdakul, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halid Ziya Uşaklıgil, Peyami Safa, Şükûfe Nihal Başar, Suat Derviş, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Seyfi Orhon, Salih Zeki Aktay, Yaşar Nabi Nayır, Behçet Kemal Çağlar ve Nahid Sırrı Örik onlardan bazıları.

 

Nusret Safa Coşkun, 1915 İstanbul doğumlu. Hukuk Mektebi’ne kayıt yaptırsa da yükseköğrenimini tamamlamadı. On yedi yaşında Bâbıâli ile tanıştı. Vakit, Haber, Açıksöz, Akın, Son Telgraf, Son Posta, Yeni İstanbul gibi devrin önemli gazetelerinde yazdı. Dönemin iktidarına muhalefet ettiği için çıkardığı gazetenin kağıt tahsilatı kesildi. Yıllarca basın davaları ile uğraştı. 11. Dönem Erzincan milletvekili olarak meclise de girdi. Nusret Safa’nın gazetelerde kalmış pek çok operet, piyes, röportaj, haber ve eleştiri yazısı vardır.

Diğer Yazıları

YORUM YAZIN

Yenile