Manihaist Bir İlahi: Huyadagman

Manihaist Bir İlahi: Huyadagman

27.08.2020

Manihaist Bir İlahi: Huyadagman
Partça, Soğdca, Eski Uygurca Metin ve Çeviri

Betül Özbay

DERGÂH YAYINLARI

 

Işık âleminde ruh insanlıktan ayrı, gayrişahsi bir ihtişamla kuşatılmıştır. Gençlik, yaşlılık, aile ya da arkadaşların bulunmadığı bu yerde ruh, düşen dünyalar ve parçalanan fizik kuralları arasında insanlığın ulaşamayacağı bir mekândadır ve yolculuğunu tek başına tamamlamak zorundadır.
 
Manihaist eser külliyatının önemli bir parçası olan Huyadagman ilahisi de bu yolculuğun aşamalarını anlatır; üstelik uzunca bir giriş faslı ile Işık âlemini de ayrıntılı biçimde tasvir ederek…
 
Elinizdeki çalışmada, 1904’ten itibaren parçalar hâlinde yayımlanan bu eserin tüm versiyonları bir araya getirilerek Türkçeye kazandırılmıştır. Manihaist bir ilahi olan eserin tanıtımı, incelemesi ve Türkçeye çevirisi kitabın temel çerçevesini oluşturur. Çalışmada Turfan Vadisi eserleri, dilleri, Manihaizm ve Manihaist eserler ile Huyadagman çevirilerinin yapıldığı Orta İran dillerinden Orta Farsça, Partça ve Soğdca hakkında da bilgiler bulunur.
 
Dünyada 100 yıldan fazladır çalışılan metnin her dilde yazılmış parçası için ayrı bir dizin-sözlük hazırlanmış ve dağınık bulunan metin ilk defa tek bir kitapta toplanmıştır. Ayrıca, bu yayımla birlikte ilk kez Partça ve Soğdca olarak yazılmış bir eser doğrudan Türkiye Türkçesine çevrilmiştir.

Diğer Yazıları

YORUM YAZIN